Category Archives: Pope Francis

Sveti Ante Sarajevo

Franjevački samostan i crkva sv. Ante

stoji u Sarajevu od 1915

sve o samostanu i crkvi na http://svantosarajevo.org/?page_id=537

ovdje je mali izvod:

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SVETOGA ANTE

Simbol franjevačke nazočnosti u Sarajevu

Iako se ovdje-ondje on spominje, danas je teško sa stopostotnom sigurnošću ustanoviti je li ikad prije kraja 19. stoljeća postojao u Sarajevu franjevački samostan. No potpuno je sigurno da je postojala župa koja se prvi put spominje još 1521. godine i u kojoj su čitavo vrijeme pastoralno djelovali franjevci.
Uspostavom redovite crkvene hijerarhije 1881. godine i novom raspodjelom župa pripala je župa Sarajevo dijecezanskom svećenstvu. Tako je ovim činom završila uloga franjevaca kao župnika u Sarajevu, te su se oni tiho povukli iz glavnoga grada Bosne i Hercegovine. Sljedećih nekoliko godina smještali su svoju redovničku upravu po izboru u nekom od obližnjih samostana, ali ipak bilo je to daleko od sjedišta crkvene i društveno-političke vlasti. Iz godine u godinu ovaj se problem sve više osjećao jer su narastajući administrativni i drugi poslovi tražili što češću vezu sa spomenutim vlastima. Osjećalo se prijeko potrebnim da se barem uprava franjevačke provincije Bosne Srebrene zastalno nastani u Sarajevu. Osjećali su to bosanski franjevci, ali su istodobno i nositelji tadašnje društveno-političke vlasti izražavali svoju želju da uprava Provincije bude u njihovoj blizini.

(Uslikao nedavno u Sarajevu pod Bistrikom)

IMG_4401 IMG_4403IMG_4402 IMG_4400

Oglasi

TIME, Person of the year

Pope Francis, The Choice

With a focus on compassion, the leader of the Catholic Church has become a new voice of conscience. Managing Editor Nancy Gibbs explains why Francis is TIME’s choice for Person of the Year 2013

Read more at: http://poy.time.com/2013/12/11/pope-francis-the-choice/

pope