Category Archives: Trpanjski Stari Zvuci

DINKO FABRIS, TRPANJSKI STARI ZVUCI

PONTIŽELA

LJETI

VAS DRAČEVAC OŽIVI, SILNA DJEČJA BUKA

TU PLIVA, RONI, KUPA, MIJE SE I PLAČE,

S PONTIŽELE SE SLAVNE SA ŠTROPADOM SKAČE

I SA LOVRINCA I PLOČE, S OPLOVCA I KUKA.

DINKO FABRIS, TRPANJSKI STARI ZVUCI

???????????????????????????????

Značenje riječi Pontižela može se tumačiti na dva načina, kao rt, rtić, ili kao mostić.

Č č  Ć ć  Dž dž  Đ đ  Nj nj Š š  Ž ž